28வது பெண்கள் சந்திப்பு 2009
புலம்பெயர் வாழ் பெண்களின் 28வது பெண்கள் சந்திப்பானது  எதிர்வரும் ஒக்ரோபர் மாதம் 10ம் திகதி சனிக்கிழமை சுவிஸில்  நடைபெறவுள்ளது. நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய விபரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

கலந்து கொள்ள விரும்புவர்கள்,

தொடர்புகட்கு: 00 4155 2801778 , 0041 79 3306168

Ranjani@bluewin.ch

Advertisements