எழுத்தாள/வாசக நண்பர்களுக்கு வணக்கம்.

வல்லினம் நவம்பர் 2009 இதழ்  (31/10/2009) பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த இதழில்…….

கட்டுரைகள் :

*சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கிய முன்னோடிகள் – ஓர் அறிமுகம்

 *இல‌ங்கை – நேரடி ப‌ய‌ண‌த்தில் போருக்குப் பின்பான‌ காட்சிக‌ள்

 * இழைகள்

பத்திகள் :

*வீடும் விடுப்பட்ட நினைவுகளும்

*இந்திரா டீச்சர்

 *தொலைதலை முன்னிறுத்தும் 2 காட்சிகள்

சிறுகதைகள்:

*அல்ட்ராமேன்

 *இரண்டாவது கிறுக்கு சித்தப்பா

மேலும், தொடர்கள் மற்றும் கவிதைகள்.

  http://www.vallinam.com.my

– வல்லினம் ஆசிரியர் குழு-

Advertisements