பெரியார்

சாதி ஒழிய வேண்டுமென்று வாயால் மட்டும் சொன்னால் சாதி எப்படி ஒழியும்? கடவுள்-மதம்-புராணம் இவற்றையெல்லாம் தூக்கிக் குப்பைத் தொட்டியில் எறிந்தால் தான் சாதியை ஒழிக்க முடியும்.

           பார்ப்பான் நான்கு வேதங்கள் என்கிறான். அதன்படி மனிதன் நடக்கவேண்டும் என்கிறான்.மதவாதிகள் தங்களுக்கு வேதம் நான்மறை அல்ல தேவாரம்-திருவாசகம் என்கிறார்கள்.அந்த நான்மறையை கடைந்தெடுத்த சாறு தானே திருவாசகமும்,தேவாரமும்.அதில் இருக்கிற கடவுள் தான் இதிலும்.அதிலிருக்கிற சாதி தான் இதிலும்.அதில் இருக்கிற அற்புதங்கள்,அதிசயங்கள் தான் இதிலும் இருக்கின்றதே தவிர,அதை விட மனித சமுதாய வாழ்விற்கான முன்னேற்றத்திற்கான,அறிவு ஆராய்ச்சிக்கான எந்தக் கருத்து இதில் இருக்கிறது?எதற்காக என்ன காரியத்திற்காக மனிதன் இதைப் படிக்க வேண்டும்?இதன் படி நடக்க வேண்டும்? என்று எவனும் சிந்திப்பதே கிடையாது.
       மணமக்கள் கோயிலுக்குக் கண்டிப்பாய்ப் போகக் கூடாது. இந்துமதப் பண்டிகைகள் எதையும் கொண்டாடக்கூடாது.ஜோசியம்,ஜாதகம்,நாள்,நட்சத்திரம் என்கிற மூடநம்பிக்கைகளை ஒழிக்க வேண்டும்.
      சீதைக்கு ஜாதகம்-பொருத்தம்- நேரம் காலம் பார்த்துத் தான் திருமணம் நடந்தது.அத போலத் தான் திரவுபதை-கண்ணகி-சந்திரமதி எல்லோருக்கும் திருமணம் நடந்ததாக எழுதி வைத்திருக்கின்றான்.இவர்கள் என்ன வாழ்ந்து விட்டார்கள்?
                           பெண்களுக்குத் திருவள்ளுவர் சொன்ன கருத்தை ,ஆண்களுக்குச் சொல்லவில்லையே.பெண்கள் என்றாலே மிக இழிவானவர்கள் என்று தான் எல்லாப் புலவர்களும் ,அறிவாளிகளும் எழுதியிருக்கிறார்கள்.பெண்களுக்கு நீதி சொன்ன அத்தனை பேர்களுமே பெண் அச்சம்-மடம்-நாணம்-பயிர்ப்பு உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.எதற்காகப் பெண் பயமுள்ளவளாக,அறிவற்றவளாக,வெட்கப்படக்கூடியவளாக,அருவருக்கத் தக்கவளாக இருக்கவேண்டும்?ஆணை விட அவள் எதில் தாழ்ந்தவள்?அவளுக்கு மட்டும் எதற்காக இத்தனை கட்டுப்பாடுகள்? உலகம் சமனாக வேண்டும்.இரண்டு பேர்களுக்கும் சமமான உரிமை இருக்க வேண்டும். அன்போடு ஒன்றாக இருப்பது வேறு! அடிமையாக்கிக் கொண்டிருப்பது வேறு.அன்போடு இருப்பதைப்பற்றி நமக்குக் கவலையில்லை.அடிமைப்படுத்தி நீ இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று கட்டுப்பாடு செய்வதைத்தான் ஒழிக்க வேண்டும் என்கிறோம்.
     நம் சமுதாயமானது நம் தொண்டின் பயனாக சாண் வளர்ந்தால்,பிறகு முழம் வழுக்குகிறது.நம் பொதுநலத் தொண்டர்கள் இருக்கிறார்கள் பேருக்குத் தான் பொது நலத் தொண்டர்களாக இருக்கிறார்கள். அதன் மூலம் பொறுக்கித் தின்னுவதில் தான் அதைப்பயன்படுத்துகிறார்கள்.தன் குடும்பம் வளர்ந்தால்-வாழ்ந்தால் போதுமென்று கருதுகிறார்கள்.நாம் ரொம்பத் திருத்த மடையனும்,உண்மையான தொண்டு நம் இழிவு-மானமற்ற தன்மையை ஒழிப்பது என்பதை உணர வேண்டும். சாதியை ஒழிக்கிறவன் காரியத்தில் என்ன செய்திருக்கிறான்?மேடையிலே பேசுகிறான்.சாம்பலை அடித்துக் கொள்கிறான்.கோயிலுக்குப் போகிறான்.இவற்றையெல்லாம் நம்பிக் கொண்டு – கடைப்பிடித்துக் கொண்டு சாதி ஒழிய வேண்டுமென்று வாயால் மட்டும் சொன்னால் சாதி எப்படி ஒழியும்? கடவுள்-மதம்-புராணம் இவற்றையெல்லாம் தூக்கிக் குப்பைத் தொட்டியில் எறிந்தால் தான் சாதியை ஒழிக்க முடியும்.

05.07.1968 அன்று சேலத்தில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஆற்றிய சொற்பொழிவு 
விடுதலை,08.09.1968

Advertisements