பெரியார்

உலகத் தமிழர்கள் மாநாடாம்! வெங்காயத் தமிழர் மாநாடு கூட்டி இலட்சம் இலட்சமாகப் பணம் வசூல் செய்து பாழாக்கி,உலகில் எத்தனை காட்டுமிராண்டிகள் இருக்கிறார்கள் என்று சென்சஸ் எடுக்கும் முட்டாள் திருவிழா நடத்தப் போகிறார்களாம்!

             உலகில்  இந்திய மக்களைப் போல் காட்டுமிராண்டி மக்கள் வேறு எந்த நாட்டிலும் கிடையாது என்றே சொல்லலாம்.
      இந்து மதத்தின் பேரால் இந்திய மக்கள் எளிதில் தலையெடுக்க முடியாத அளவு படுபாதாளத்தில் அழுத்தப்பட்டு,பரம காட்டுமிராண்டிகளாகவே இருந்து வருகிறார்கள்!
  பொதுவாக இந்தியாவில் கிறிஸ்தவர்,முஸ்லிம்கள் அகிய இரு பெரும் சமுதாயத்தாருக்கு உள்ளது போன்ற மதம் இந்துக்களுக்கு இல்லவே இல்லை.
      இந்துக்கள் மதம் இந்து மதம் என்று சொல்லப்படுகிறது.ஆனால் இந்து மதம் என்பதாக ஒரு மதம் இல்லை என்பதை எவ்வளவு சிறு அறிவுள்ளவர்களும் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள்.
     பார்ப்பனர்கள் சுமார் 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஒரு மாபெரும் மாநாடு-பிராமணர் மாநாடு என்னும் பெயரால்(காஞ்சிபுரத்தில் என்பதாக ஞாபகம்)கூடி அதில் சங்கராச்சரியாரே பேசும் போது ,‘இந்து மதம் என்பதாக ஒரு மதம் இல்லை. இந்து மதம் என்று சொல்லப்படுவது ஆரிய மதம் தான்.அதற்கு ஆதாரம் வேதம்,சாஸ்திரம் உபநிஷதங்கள் தான்.ஆகையால் வேத மதம் என்பது தான் இந்து மதம் என்ற சொல்லாய் இருந்துவருகிறது’ என்று தெளிவாகப் பேசியதுடன் அதன்படி அம்மாநாட்டில் தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது.
      இப்படிப்பட்ட இந்து மதத்தின் தன்மை என்னவென்றால் இந்துக்கள் சமுதாயத்தில் ஜாதிப் பிரிவுகளை அனுஷ்டிப்பதும்,பாதுகாத்து வாழ்வதுமேயாகும். இந்த ஜாதிப் பிரிவுகளை அனுஷ்டிக்கவும்,பாதுகாக்கவும் என்கின்ற கருத்திலேயே ஏராளமான புராணங்களையும்,கடவுள்களையும் உண்டாக்கி அந்தப் புராணங்களும்,கடவுள்களும் புராண கதைப்படி மக்கள் நடந்து கொள்ளுவதும் தான் இந்து,அனுஷ்டானம் என்று ஏற்பாடு செய்து,அதற்கு ஏற்றபடி கோவில்கள்,விக்கிரகங்கள்,பண்டிகைகள் முதலியவற்றை அமல்படுத்தி வரப்படுகிறது.
     இந்தியப் பொதுமக்கள்(இந்துக்கள்)என்பவர்களும் மதம்-கடவுள் இவை பற்றிய ஆதாரங்கள் விஷயத்தில் சிறிதும் அறிவைச் செலுத்திச் சிந்திக்காமல் கண்மூடித்தனமாக ஏற்று நடந்து வருவதுடன், இவற்றால் தங்களுக்கு ஏற்பட்டு-அனுஷ்டானத்திலும் இருந்து வருகிற ஜாதி இழிவைப் பற்றிச் சிறிதம் சிந்திக்காமல் இழிமக்களாகவும், காட்டுமிராண்டி மக்களாகவும் இருந்தே வருகிறார்கள்.
       இந்த நிலை இன்று நேற்று  என்று இல்லாமல்  பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாகவே இருந்து வருகின்றது!
        இந்த நிலையில் இழிமகனாகவும் காட்டுமிராண்டி மனிதனாகவும் இருக்கும் விஷயத்தில், இந்துக்களுக்குச் சிறிதும் கூட மானம்-வெட்கம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிப்பதிலும்,பதவி வேட்டை ஆடுவதிலுமே பெருங்கவலை கொண்டவர்களாகி நாளுக்கு நாள் தங்கள் இழிநிலையைப் பலப்படுத்தும் முறையில் கடவுள்,மத,வேத,சாத்திர,பராண,நம்பிக்கை உடையவர்களாகவே நடந்து கொள்கிறார்கள்.
       பொதுவில் உலகம் இன்று நாளுக்கு நாள் பகுத்தறிவிலும்-விஞ்ஞானத்திலும் முன்னேற்றமடைந்து,பல அற்புத காரியங்களைக் கண்டுபிடித்துக் கொண்டும்,செய்து கொண்டும் இருக்கிறது.இந்தக் காலத்தில்,இந்தியன் சிறப்பாகத் தமிழ்மகன் சிறிதும் கவலைப்படாமல் மான ஈனத்தைப் பற்றியும் சிந்திக்காமல் வாழ்ந்து வருகிறான்! குறிப்பாகத் தமிழ் மக்களை எடுத்துக் கொண்டோமேயானால் தமிழன் முன்னேற்றம் அடைய முடியாமல் அவனைக் கடவுள், மதம், வேத, சாஸ்திர, புராணங்கள், ஜாதிகள்,கோவில் முதலியவை தடைசெய்து நிறுத்திக் கொண்டு இருப்பதோடு,தமிழனைத் தலையெடுக்க முடியாமல் செய்வதற்கு அவனுடைய தமிழ் மொழியும்,அது சம்பந்தமான இலக்கியங்கள்,நூல்கள் முதலியவையும் புதைக்கப்பட்ட புதைகுழியின் மீது பாராங்கல்லை வைத்து அழுத்தி இருப்பது பொன்று தலைதூக்க முடியாமலேயே செய்து வருகிறது.
      தமிழன் தலைதூக்கியே ஆகவேண்டும். 2000, 3000 ஆண்டுகளாகக்   கீழ்மகனாகவும்,காட்டுமிராண்டியாகவும் இருந்தது மிகமிகப் போதுமான காரியமேயாகும்.இனி ஒரு வினாடியும் தமிழன் இழிமகனாக இருக்கக் கூடாது.காட்டுமிராண்டித் தன்மையில் இருந்தும் மீண்டு ஆக வேண்டும்.
    அதற்குக் கடவுள் மத, வேத, சாஸ்திர  புராணங்களையும், கோவில்களையும், பண்டிகை,உற்சவங்களையும் வெறுத்தால் மாத்திரம் போதாது.புராண இதிகாச இலக்கியங்களையே பெரிதும் கொண்ட தமிழ் மொழியையும் கூட வெறுத்தாக வேண்டும்.ஏனெனில் தமிழனின் இழிநிலைக்கும் ஏற்பவே தான் தமிழ் மொழியும் அமைந்திருக்கிறது. பற்றாக்குறைக்கு நம் ஜனநாயக ஆட்சி என்னும் காட்டுமிராண்டி ஆட்சி,தமிழை விட எத்தனையோ மடங்கு அதிகமான காட்டுமிராண்டித் தன்மை பொருந்திய இந்தி என்னும் வடநாட்டுக் காட்டுமிராண்டி மொழியையும் சேர்த்துப் படிக்கும் படி,கட்டாயப்படுத்தப் படுகிறது.
           இந்த நிலை அமலுக்கு வருமானால்,தமிழன் மிகமிகக் காட்டுமிராண்டி ஆகிவிடுவான் என்பதில் சிறிதும் அய்யம் இல்லை. இந்தி புகுந்தால் கண்டிப்பாய் ஜாதி இழிவு ஒழியப் போவதில்லை.இது உறுதியேயாகும். தமிழனுக்கு எதற்கு ஆக இந்தி மொழி? என்று கேட்கவோ,இந்தி மொழியில் இருக்கும் விசேஷம் என்ன? அது அறிவிற்கோ,மானத்திற்கோ பயன்படும்படியாக எந்தத் தன்மையைக் கொண்டு இருக்கிறது? என்று கேட்கவோ,ஒரு தமிழனுக்குக் கூட துணிவு வரவில்லை.
  ‘இந்திய யூனியனுக்குள் தமிழ் நாடு இருப்பதால், இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் இந்தி ஆட்சி மொழியாக ஆக்கப்பட்டிருப்பதால் எல்லா இந்தியனும் ,தமிழனும் இந்தியை ஏற்றுக் கொள்ளத்தான் வேண்டும்.’ என்று வட நாட்டான் சொன்னால் எல்லோரும் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டியது தானா? என்று கேட்கிறேன்.
    இந்திய யூனியன் ஆட்சி ஏற்பட்டதும் இந்திய அரசியல் சட்டம் ஏற்பட்டதும்,பெரிய மோசடியால் அல்லாமல் யோக்கியமான தன்மையில் ஏற்பட்டதாக யாராவது சொல்ல முடியுமா?
   இந்தியா என்பது அகஸ்மாத்தாக ஏற்பட்ட ஒரு சேர்க்கையே அல்லாமல் ,எத்தனை காலமாக ‘இந்திய நாடு ‘  இருந்து வருகிறது என்று யாராவது சொல்ல முடியுமா?
    தமிழ் நாட்டில் பார்ப்பானுக்கு ஏகபோக ஆதிக்கம் இருந்த காலத்தில்,தமிழ்நாட்டுத் தமிழ் மக்களுக்குச் சிறிது சுயமரியாதை உணர்ச்சி தூண்டப்பட்ட காலத்தில்,பார்ப்பான் தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள தமிழ் நாட்டை வடநாட்டான் காலடியில் கிடக்கும்படிச் செய்து விட்ட மோசடித் தன்மை கொண்ட துரோக காரியமே அல்லாமல்,மற்றப்படி இந்தியாவிற்கும்,தமிழ் நாட்டிற்கும் என்ன சம்பந்தம்? என்று கேட்பதோடு தமிழ் நாட்டிற்கும் , இந்திக்கும் என்ன சம்பந்தம்? என்றும் கேட்கின்றேன்.
     இன்று மானமுள்ள தமிழனுக்கு முக்கியமான வேலை என்னவென்றால், தமிழ்நாட்டை வடநாட்டான் காலடியில் இருந்து விலக்கிக் கொள்ள வேண்டியதும்,
   தமிழர்கள் எல்லோரும் தமிழை உதறித்தள்ளி விட்டு ஆங்கிலத்தை வீட்டு மொழியாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டியதுமேயாகும்.
     தமிழன் இன்று இங்கிலிஷ் எழுதப் படிக்கத் தெரிந்து-பட்டம் பெற்று,ஆங்கிலம் பேச வேண்டும் என்று காத்துக் கிடக்காமல் தமிழர்கள்,தமிழ்க் குழந்தைகள் ஒவ்வொருவரும் வீட்டிலும்,தெருவிலும்,பணிநிலையத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் தங்களால் கூடுமானவரை ஆங்கிலமும் தமிழுமாகவே பேசிப் பழக வேண்டும்.
   தமிழ்ச் சொற்களுக்குள் வடமொழிச் சொற்கள் எப்படி வந்து கலந்து கொண்டனவோ,அது போலத் தமிழும்,ஆங்கிலமும் கலந்த முறையிலேயே கூடுமானவரை பேசவேண்டும்.
    இன்றைய தமிழ்நாட்டு ஆட்சி சுத்தத் தமிழர் ஆட்சியாய் இருந்தாலும் பயந்த ஆட்சியாகவும் இருப்பதால்,சிறிது தமிழ் பயித்தியத்தைக் காட்டிக் கொள்ள வேண்டி இருப்பது குறித்து நான் பரிதாபப்படுகிறேன்.
   ஆங்கிலத்தை ஒழித்து விட்டுத் தமிழில் எழுதுகிறார்களாம்!இதைக் கொலைபாதகம் என்றே சொல்லுவேன்.நாம் தமிழர்களாகவே உலகம் உள்ளவரை இருக்க வேண்டுமா?
   தமிழ்நாடு தானா உலகம்? அல்லது இந்தியா தான் உலகமா? நாம் உலக சம்பந்தமுடையவராக ஆக வேண்டாமா? நம் தமிழ், தமிழ்நாட்டை விட்டுத்தாண்டினால் ஒரு பழைய தம்பிடிக்கும் பயன்படுமா? இன்றைய நம்நிலை 6மணி நேரத்தில் தமிழையும்,இந்தியையும் கடந்து ஆங்கில நாடுகளை அடையும்படியான வேக உலகில் சஞ்சரிக்கிறோம்!
    10 நிமிஷத்தில் 5000 மைலுக்கு அப்பால் இருப்பவனுடன் பேசுமளவுக்குச் சமீபத்திபத்தில் நெருங்கி இருக்கிறோம். இதற்கு நம் தமிழும் இந்தியும் ‘தேவபாஷை” என்னும் சமஸ்கிருதமும் எதற்குப் பயன்படும்?
    நாம் உலக சம்பந்தமுள்ள மக்களாக வேண்டாமா?
பூரண சுதந்திரமுள்ள மக்களாக நம் பின் சந்ததிகளாவது ஆக வேண்டாமா?
  ஆகவே குழந்தைகளே!இளைஞர்களே!வாலிபர்களே!மாணாக்கர்களே!தாய்மார்களே! தப்போ,சரியோ ஆங்கில சொற்களைக் கலந்தே நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்ளுங்கள்  உங்கள் தாயாரை மம்மி என்றும்,தகப்பனாரை பப்பா என்றும்,அண்ணன்,தங்கைகளை பிரதர்,சிஸ்டர் என்றும் முதலில் கூப்பிட்டுப் பேசிப் பழகுங்கள்.
   உலகத் தமிழர்கள் மாநாடாம்! வெங்காயத் தமிழர் மாநாடு கூட்டி இலட்சம் இலட்சமாகப் பணம் வசூல் செய்து பாழாக்கி,உலகில் எத்தனை காட்டுமிராண்டிகள் இருக்கிறார்கள் என்று சென்சஸ் எடுக்கும் முட்டாள் திருவிழா நடத்தப் போகிறார்களாம்!
    உலகத் தமிழரெல்லாம் இங்கு வந்து கூடி,உலகத் தமிழ் மாநாடு கூட்டிக் கலைந்து அவரவர்கள் அவரவர் உலகத்துக்குப் போனால் அங்கு போய் என்ன மொழியில் அவரவர்கள் பேசிக் கொள்ள முடியும்? ஒருவருக்கொருவர் சம்பந்தம் செய்து கொள்ளமுடியுமா? கொடுக்கல்,வாங்கல் செய்ய முடியுமா?
    வீணாக ஒரு கண்காட்சியாக அல்லது உற்சவமாக,மாமாங்க உற்சவமாகக் கூட்டம் கூடி, இடிபட்டு அவரவர் ஊருக்குப் போவதல்லாமல்,இந்த உலகத்தமிழர் மாநாட்டால் ஒரு சின்னக் காசு பயன் யாராவது அடைய முடியுமா?
   ஓட்டல்காரனுக்கு   இலாபம், டாக்சிக்காரனுக்கு இலாபம், ரயில்காரனுக்கு இலாபம் வந்தவர்கள் திருப்பதிக்கும் , பழனிக்குமாய் மொட்டை அடித்துக் கொண்டு வீட்டுக்குப் போவது போல் பண்டிகையைக் கொண்டாடி விட்டு அவரவர்கள் ஊருக்குப் போகப் போகிறார்கள்.
  இந்தக் கூட்டத்தாரால் இன்று தமிழன் உள்ள இழிநிலையில், காட்டுமிராண்டித் தன்மையிலிருந்து ஒரு சிறு மாறுதல் அடைய முடியுமா?
    ஓர் ஆபாசத் தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒரு சிறு திருத்தம்-மறுப்பு செய்யமுடியுமா?
   இராமாயணம்,பாரதம்,கந்தபுராணம்,பெரியபுராணம்,திருவிளையாடல் புராணம்,சிலப்பதிகாரம் முதலிய ஆபாசக் களஞ்சியங்கள் புது மெருகு பெறப்படப்போகின்றன!
    நாமமும்,விபூதியும் புதுத் தோற்றமளிக்கப் போகின்றன!
மாநாடு கலைந்த பின்பு சூத்திரன் ,சூத்திரன் தான்! பறையன் பறையன் தான்! சக்கிலி சக்கிலி தான்! பார்ப்பான் பிராமணன் தான்!
  ஆங்கிலம் ஒன்றைத் தவிர வேறு எந்த மொழி மாநாடுகளாலும்,தமிழனின் மேற்கண்ட இழிவுகள் மாறப் போவதில்லை.அதற்குப் பதிலாக உறுதி ஆகப் போவது உறுதி!
    காட்டுமிராண்டிகளே! சிறிது சிந்தியுங்கள்! சிந்தியுங்கள்!!சிந்தியுங்கள்!!!
14.12.1967 அன்று ‘விடுதலை’ தலையங்கம்

Advertisements