பூவண்ணம்

claude-monet-the-water-lily-pond-84349

இப்பாசிபடிந்த குளத்தின்
ஒற்றை அல்லிப்பூ நீர்.

கசடுகளில் கரைந்த என் நிழலில் சுகந்தம் பரப்பிய
கொடிமல்லி நீர்.

இவ் இருண்ட தண்ணீர்ப்படலத்தினை ஊடுருவிப்பாயும்
செவ்வொளிச் சூரியப் பூ நீர்.

எறிபட்ட கற்களின் சுமையில்
தளும்பிக் கிடந்த என் கரைகளை
அணைத்து வளர்ந்த புற்களில்
மலர்ந்த பூக்களெல்லாம்
உம் சொற்கள்.

மென்னிதழ்
மென்னிதயம்
உடையவரெல்லாம் பூவென்றழைக்கத் தகுந்தவரெனில்,
ஒரு பெண்ணைத்தான் பூவென்று சொல்ல வேண்டுமென்றில்லை.

தர்மினி

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s