சில நாட்களின் பின்
இரவோடு பேசினேன்
நட்சத்திரங்களை
நிலாவை
நீல முகிற்கூட்டங்களை
வீதி விளக்குகளை
விட்டுவிட்டு வா என்றது
தனிமையும்
கருமையும் கூட்டிக்கொண்டு போன நதி
துாரமில்லை
இருளைத் துளாவி நீந்துகின்றேன்
சினம் பிடித்த சூரியன்
இப்போது
உங்களிடம் முறைப்பாடு செய்யட்டும்.
காமத்தைத் தின்னும் மீன்களை
பசியாற்று!

சிப்பிக்குள்
கடலை வார்த்து விடு!

இக்கடலை மூடி
காடொன்றை வளர்த்துறங்கு!

இரவு சொல்கிறது.
—-
சொற்களை
விதவிதமாய் அனுப்புகின்றேன்
சிதறும் வார்த்தைகளை
ஏந்தும் கைகள்
மாறிக் கொண்டேயிருக்கின்றன.
—-
பொய் என்பது
உண்மையைச் சொல்ல விரும்பாதவர்களின்
மொழித்திறன்
கற்பனைத்திறமை.
—-
இப்போது உறங்கப் போகிறேன்.
கதையிருந்தால்
கனவுக்குள் நுழைந்திடுங்கள்!
Advertisements