கலாசாரக் காவிகளாகப் பெண்கள் உடையலங்காரம், தலையலங்காரம், பாசாங்கான புறவடையாளங்கள், பண்பாடு என்ற பெயரில் பழமை பேணுதல் எனத் தங்கள் சமூகத்தின் பிரதிநிதிகளாகப் பெண்கள் தான் இருக்க வேண்டுமென்கிறார்கள்.

அவர்களே அவ்வடையாளங்களைச் சுமக்க வேண்டுமெனத் திரும்பத் திரும்ப ஆண்களும் ஆண்களின் மூளையால் சிந்திக்கும் பெண்களும் சொல்லியபடியே இருக்கிறார்கள். ஆண்கள் தம் தலைமுடிகளைக் குறைப்பதன் காரணம் போலவே பெண்களுக்கான தலையலங்காரத்திற்கான காரணமும். ஆண்கள் தம் ஆடைகளைத் தெரிவு செய்வதைப் போலவே பெண்கள் தங்கள் மனதிற்கும் வசதிக்காகவும் தெரிவு செய்வதுமாகும். போதாதென்று உண்பதும் அருந்துவதும் கூட இவையிவை இன்னின்னாருக்கானவை என வரையறுக்கப்பட்டுப் பேசுவது மடமைத்தனத்தின் உச்சம்.  இவை போன்ற மிக மிக எளிய நாளாந்தச் செயற்பாடுகள் கூட நம் சனங்கள் மத்தியில் பெண்கள் பற்றிப் பயத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

பிரித்தானியக் கொலனியாக   படிப்பு, பதவி , நாகரிகம் என்பவற்றைக் காரணங்களாகக் கொண்டு உடைகள், தலையலங்காரம், காலணிகளை ஆண்கள் மாற்றிக் கொண்டதைப் போல பெண்கள் நவீனத்துவத்தைக் கடைப்பிடிக்க சமூகம் விடவில்லை. இன்று வரை தமது கலாசாரப் பண்பாட்டுப் பிரதிநிதிகளாகப் பெண்களை வைத்திருப்பது, ஆண்களுக்கும் , அதிகாரத்திற்கும் வசதியாகவேயுள்ளது. நீள்கூந்தலும் நிலந்தேய உடைகளுமாக நடமாட நம் போலித்தனமான சுற்றம் வெருட்டுகின்றது.

கால மாற்றத்திற்கும் காலநிலைகளுக்கும் மாறிக் கொண்டு செல்ல வேண்டிய கட்டாயங்கள் கூட புலம் பெயர்ந்து மற்றைய சமூகத்தினருடன் கலந்து வாழும் போதும், தாய்நாட்டில் வாழும் போதும் ஏற்பட்டாலும் கடவுளை மறுக்க நடுங்கும் மிரட்சி போலாகி பழகி விட்டது.
இனம், சாதி, மதம், பண்பாடு கலாசாரமென்று போலி மனிதர்களாய் இக்கலாசாரக் காவலர்கள். உண்மையாகவே மனமகிழ்வை அளிக்கும் செயல்களிலோ உடலைப் பேண உதவும் உடைகளிலோ ஈடுபாடு காட்டாமல் வெற்றுச் சம்பிரதாயங்கள் , சடங்குகள், பழக்கவழக்கங்களைக் காவிக் கொண்டு வந்து புலம்பெயர்ந்து வாழும் நாடுகளிலும் நேரம், பணம்,சக்தி என்பவற்றை விரயஞ் செய்கின்றனர். சாதி,மதம், தமிழ்க் கலாசாரம்,பண்பாடு என வெறும் பேய்க்காட்டல்களை வைத்துக் காலந்தள்ளிக் கொண்டிருப்பது பற்றிச் சற்றும் வெட்கப் படுவதில்லை.
இவர்கள் தான் பெண்களுக்கான ஒழுக்க மதிப்பீடுகளைப் பிதற்றும் பிற்போக்காளர்கள். பொதுவெளியில் பேசவும் செயற்படவும் புறப்படும் பெண்களையிட்டு இவர்கள் அச்சங்கொள்வதும் அதீதக் கற்பனைகளைச் செய்து இன்பங்காண்பதுமாக இருக்கிறார்கள். இங்கு நல்லியல்புகளைச் சுவீகரிக்க, மனித மாண்புகளைப் பேணச் சற்றும் முனைவதில்லை. பெண்களை முடக்குவதையிட்டுச் சிறிதும் சிந்திக்கத் தயாராயில்லாதவர்கள். இவர்கள் இன ஒடுக்குமுறை பற்றி முழங்குகிறார்கள்.தம்மைச் சார்ந்த சக பெண்ணை மதிக்காமல் என்ன விடுதலையை எங்கு பெற முடியும்?

தர்மினி

Advertisements