-மோனிகா-

எட்டு நாள் பட்டினி
அகத்திக் கீரை பறித்துவந்து
அம்மா புகட்டுவாள்.

துணிமணி கிழிய
பழைய
பட்டுச்சேலை கிழித்துப் பாவாடையாக்கி
பளபளக்கச் செய்வாள்.

பசியோ, தாகமோ…
பகல் முழுதும் விளையாட்டு,
இரவில் பாட்டென..
எல்லாக் காலமும்
நல்லாய்ப் போகும்.

ஏழ்மையை உணர்ந்தது….
எட்டாம் வகுப்பில் வரலாற்றுப் புத்தகம்
திருடிய போதுதான்.

Advertisements